BESIMI

Besimi

Mësuesi dhe nxënësi

Ebu Jusufi ishte një djalë i njomë dhe rridhte nga një familja e varfër. I ati e dërgonte në Pazar që të blejë e shesë, duke e penguar nga pjesëmarrja në mësimet e dijetarit të madh, Ebu Hanife, i cili e donte fort, pasi ishte shumë i zgjuar. Sa herë që Ebu Jusufi mungonte, Ebu […]

Çfarë është më mirë në Islam, të jesh i pasur apo i varfër?!

Çfarë është më mirë në Islam, të jesh i pasur apo i varfër?! Do t’ju bindin se varfëria është e mirë, se nuk është e metë… Do t’ju thonë se All-llahu i do të varfrit, se Pejgamberi a.s. ishte i varfër, se modestia është një thesar që nuk shuhet, se asketizmi është vlerë, ndërsa lakmia […]