“Shkoni, jeni të lirë dhe ua kam falur!”

O njerëz, mos pritni ndihmë nga All-llahu xh.sh. që Ai, armiqve tuaj të hapur dhe të fshehtë, t’ua shkatërrojë jetët e tyre, karrierën dhe lumturinë, etj. Jo, assesi. Luteni All-llahun xh.sh. që si fitore ndaj tyre t’ju dhurojë juve një zemër të qetë dhe të kënaqur. Një zemër e cila nuk do të ndikohet nga […]

Continue Reading

Kushtet e Sulltan Sulejmanit për të qenë imam

Disa burime historike thonë se Sulltan Sulejmani vendosi disa kritere që dikush të meritonte të qe imam në xhami. Ato ishin: – Të jetë i rrjedhshëm në arabisht, turqisht, persisht dhe latinisht. – Të njohë, studiojë e kuptojë Kuranin e Shenjtë, Teuratin dhe Ungjillin (Testamenti i Vjetër dhe i Ri). – Të jetë njohës i […]

Continue Reading

“Dëshiro për të tjerët, atë që dëshiron për veten tënde, do të jesh musliman”

Kjo është një formulë e thjeshtë dhe praktike dhe peshojë e Islamit tonë. Nëse dëshironi të keni për vete një shtëpi të bukur dhe të gjerë, atëherë mos i bëni zili fqinjit tuaj që ai ka një shtëpi të tillë, përkatësisht, dëshironi që edhe ai ta ketë të njëjtën gjë. Nëse dëshironi që djali juaj […]

Continue Reading