Nëse doni të keni një ditë të lumtur dhe të rehatshme…

Nëse doni që të keni një ditë të lumtur dhe shpirti të jetë i qetë dhe i rehatshëm, bëni këto tre vepra: – Ndani lëmoshë (Sadaka) – Merrni abdes -Lidhuni me Zotin (falni namaz) Të bësh këto tre vepra për një ditë, do të thotë se ju për një kohe të shkurtër  keni pastruar pasurinë […]

Continue Reading

Të qenët më të lumtur duke ndarë vetëm pesë minuta në ditë!

Allahu i Madhëruar thotë: “Prandaj, më kujtoni Mua (me namaz e lutje) që Unë t’ju kujtoj (me shpërblime) dhe falënderomëni Mua (duke M’u bindur) e mos i mohoni dhuntitë e Mia (me mosbindje)!” [El Bekare, 152] A ju kujtohet momenti kur e keni blerë veturën e re, veshmbathje apo diçka rreth të cilës kishi ëndërruar dhe nga […]

Continue Reading

Nëse dëshironi të bëheni të njohur në qiej, bëni këto pesë gjëra!

Shumë gjëra në këtë botë sillen rreth reputacionit. Ky është qëllimi i shumicës në kohë të sodit, veçanërisht ata që janë të preokupuar me dynjanë, shkëlqimin dhe sfidat e saj. Popullariteti i njeriut dhe reputacioni i kësaj dynjaje është njësi matëse e cilësisë së njeriut, apo siç kanë thënë disa dijetarë në të kaluarën: “Ka shumë […]

Continue Reading

Nata e madhe e Regaibit

Resul Rexhepi – Fillim i tre muajve të dalluar – أَللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبَ وَ شَعْبَانَ وَ بَلِّغْنَا رَمَضَانَ. “O Zoti ynë, na begato në (muajt) Rexheb dhe Sha’ban dhe mundësona ta arrijmë Ramazanin”. (Hadithi sherif) Është më se e ditur se Allahu i Lartmadhërishëm ndër muajt më të mirë të vitit, ka zgjedhur muajin […]

Continue Reading

Regaibi – a po bëjmë mirë aq sa mundemi?

Falënderimi qoftë për Allahun e Madhërishëm, prej të Cilit kërkojmë ndihmë, falje dhe udhëzim. Salavatet, selami dhe bekimet e Allahut qofshin për Muhamedin (a.s.), për familjen e tij, për shokët e tij dhe të gjithë ata që e ndjekin rrugën dhe mësimet e tij deri në Ditën e Gjykimit. Vëllezër besimtarë! Allahu i Plotfuqishëm, në […]

Continue Reading

E dua historinë e Jusufit alejhis-selam, sepse fillon me ëndrra dhe përfundon me realitet

U pyet njeriu i urtë: ‘Çfarë është lumturia?’ U përgjigj: ‘Shëndeti në këtë botë dhe falja në ahiret’. Injorant nuk është ai që nuk di të lexojë dhe të shkruajë, por injorant i vërtetë është ai që e di drejtimin e Kibles, por nuk falet. Bamirësia juaj ndaj të tjerëve nuk do të harrohet. Prandaj mos u […]

Continue Reading

Hyrje në tre muajt e bekuar

Sipas kalenderit tonë, të përgatitur nga Bashkesite Islame, hyrja e tre muajve të dalluar fillon nesër, gjegjësisht më 13 shkurt, 2021, kurse nata e Regaibit është të enjten më 18 shkurt. Lejletu-r-regaib është një prej netëve të dalluara, ndërsa sipas mësimve dhe traditës fetare, paraqet pohimin e mëshirës hyjnore ndaj njeriut. Në popull kjo natë […]

Continue Reading