Çështja palestineze: Nga vëmendja individuale tek njohja korporative

Lavdi e përjetshme për të gjithë dëshmorët dhe heronjtë e botës sonë shpirtërore, të cilët dhanë jetën e tyre dhe për ta ne dëshirojmë mëshirën e Zotit, urojmë mëshirë. Rruga e tyre është rruga jonë, problemet e tyre janë problemet tona. Pika e integrimit e Republikës së Turqisë që zgjatet nga Sarajeva në Kirkuk për […]

Continue Reading

“Muhamedi i vogël”- tregim i vërtetë nga historia e inkuizicionit në Andaluzi

Me 2 janar 1492 ka rënë Granada, qyteti i fundit i kalifatit islam në Andaluzi. … Pastaj vazhduan torturat e tmershme të inkuzicionit për eleminimin e Islamit dhe të myslimanëve. “Muhamedi i vogël” – Tregim i vërtetë nga historia e inkuizicionit në Andaluzi. Shejkh Ali Tantavi Atë kohë isha i vogël. Nuk kuptoja asgjë prej […]

Continue Reading

Nga ditët e fundit të qëndrimit të muslimanëve në Spanjë

Është temë interesante, të studiohen ditët e fundit të qëndrimit të muslimanëve në Spanjë dhe të vështrohet se si u trajtuan arabët e kulturuar dhe tolerantë të Spanjës. Për këtë kemi të dhëna shumë interesante në veprën ‘El-Enuarun-nebevije fi abai hajrilbenjie’, nga  autori Muhamed b. Abdurrefij al-Eaddmje, i cili ka vdekur në rexheb të vitit 1062 h. […]

Continue Reading

Si e shohim Islamin dhe muslimanët pas koronës?

Dr. Mehmet Gormez Autori është drejtor i Institutit për Mendimin Islam në Ankara, ish-president i Dijanetit të Republikës së Turqisë. Kjo është ekspozeja e tij në mbledhjen e Këshillit të Komisionerëve të Unionit Botëror të Dijetarëve Islamik, e cila u mbajt përmes video platformës, në mes të ramazanit në 1441 h. (maj viti 2020). Shkruan: […]

Continue Reading

Mos e shkatërroni rininë tuaj me përtaci, por lexoni libra dhe arsimohuni!

Sa njerëz sot lexojnë libra për të mësuar diçka? Fatkeqësisht, shumica e njerëzve (dhe në veçanti të rinjtë) e shkatërrojnë arsimimin dhe mundësitë e tyre. Ata nuk lexojnë libra. Librat që kushtojnë vetëm disa euro, në vete përmbajnë informacione dhe këshilla jetësore nga njerëzit që ishin para nesh. Për keqardhje është se shumica mendojnë se […]

Continue Reading

Si t’i edukoni fëmijët në mënyrë pozitive

Nëse vërtet besoni se fëmijët janë e ardhmja jonë, atëherë ju keni fuqinë për të edukuar fëmijët tuaj për të ndryshuar një shoqëri të korruptuar. Për t’i mësuar fëmijët tuaj vlerat që duhet të jenë udhëheqës të rinj të ndërgjegjshëm dhe të rinj, ju duhet t’i ndihmoni ata të zhvillojnë llogaridhënien dhe vetëdijen, si dhe […]

Continue Reading