FILOZOFI

Tregimi për lulen e verdhë

Me siguri keni dëgjuar tregimin e legjendës indiane rreth lules së vogël të verdhë e cila lulëzoi në një kopsht. Ajo lule lulëzon vetëm një herë dhe pastaj venitet. Kur vizitori hyni në kopsht, në të gjitha anët dëgjonte vetëm ankesa… Mangoja pohonte që dëshironte të jetë palmë kokosi. Përse? Sepse palma është më dobishme […]

Pula në shishe

Këtë tregim, e rrëfen një nga mësuesit e nderuar, i cili njihet për inteligjencën, maturinë, urtësinë dhe intuitën. Mësuesi ynë, jep lëndën e gjuhën arabe. Ai tregon: Gjatë një ore mësimi, po shpjegoja mësimin e ri të radhës. Prezentë ishin dy inspektorë të ministrisë së arsimit, të cilët kishin ardhur për inspektim dhe vlerësim të […]