OPINIONE

Çështja palestineze: Nga vëmendja individuale tek njohja korporative

Lavdi e përjetshme për të gjithë dëshmorët dhe heronjtë e botës sonë shpirtërore, të cilët dhanë jetën e tyre dhe për ta ne dëshirojmë mëshirën e Zotit, urojmë mëshirë. Rruga e tyre është rruga jonë, problemet e tyre janë problemet tona. Pika e integrimit e Republikës së Turqisë që zgjatet nga Sarajeva në Kirkuk për […]

“Muhamedi i vogël”- tregim i vërtetë nga historia e inkuizicionit në Andaluzi

Me 2 janar 1492 ka rënë Granada, qyteti i fundit i kalifatit islam në Andaluzi. … Pastaj vazhduan torturat e tmershme të inkuzicionit për eleminimin e Islamit dhe të myslimanëve. “Muhamedi i vogël” – Tregim i vërtetë nga historia e inkuizicionit në Andaluzi. Shejkh Ali Tantavi Atë kohë isha i vogël. Nuk kuptoja asgjë prej […]