SHKENCË

Historiani arab El-Verdi shkruan për murtajën e vitit 1348

Ebu Hafs Omer Ibn el-Verdi, lindi në Palestinën veriore midis viteve 1290 dhe 1292. Pas shkollimit në shkollat ​​muslimane në Siri, ai ishte emëruar zëvendës kadi / gjyqtar fetar, i gjykatës fetare në Alepo deri në vitin 1343, kurse më pas ishte përkushtuar shkrimit. Veprat e tij të mbledhura mbulojnë një larmi temash, duke përfshirë gramatikën, historinë, […]

Mjekët famoz të Islamit

BABAI I KIRURGJISË Ebu el-Kasim Al-Zahravi (936-1013) Abul Kasim ibn Khalaf el-Abas El-Zahravi (i njohur në Perëndim si Abulcasis) u lind në 936 er në Zahra në lagjen e Kordobës,Andaluzi-Spanje. Ai u bë një nga kirurgët më të njohur të epokës myslimane dhe ishte mjek personal i mbretit El-Hakam-II. Pas një karriere të gjatë mjekësore, […]